Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα

by admin
8 views

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι “από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Μεταξύ άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V». Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά. Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής, προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα «ενδιαφερόμενα μέρη», όπως οι ευρωπαίοι εταίροι, τα διεθνή ιδρύματα, οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές. Κατά συνέπεια, η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν. Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές απαντήσεις, άμεσα” πρόσθεσε.

“Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε -εσωτερικά- μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η πολιτική ατζέντα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων, προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα φορολογικά έσοδα, ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι βιώσιμο γιατί: έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια, το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στον επίσημο τομέα και
παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. θετικό αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποιες οικονομίες για τον ελληνικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά επόμενα χρόνια.
Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά αποθέματα, των οποίων η αξία ισούται με περίπου το 20% του ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Έτσι η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.Έχουμε αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων (HCAP) και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σε λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κέντρα logistics, είναι ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.
Επιπλέον, ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, βελτιώνοντας – ταυτόχρονα – τόσο το επιχειρηματικό περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προσωπική ισορροπία.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων, την απλούστευση του πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων, την παροχή σύγχρονου καθεστώτος εταιρικής διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε από τη Βουλή νέο νόμο, που φέρνει επανάσταση στο πλαίσιο αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια, ψηφίσαμε 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας και κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που δημοσιεύουν οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.
Στο μέλλον, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων,
αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα,
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της μετάβασης στο πράσινο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης, συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
Για να το παραλάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων:
ηλεκτροκίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
η νέα νομοθεσία για την επιχειρηματική εξωστρέφεια, η φορολογική κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική. Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε: την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας,
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών του δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο χρόνια, η επαναφορά των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει νόημα από οικονομική άποψη και δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι: Τα μονοπάτια μείωσης του χρέους δεν είναι προφορτωμένα στον απόηχο της πανδημικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική είναι αντικυκλική,
προστατεύεται η παραγωγική επένδυση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εθνική ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας”.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς Επενδυτές, πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall Street Journal και παράλληλα είχε σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο συνέδριο.

O επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank κ. Τάσος Αναστασάτος μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο ανέφερε πως “η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο