17 Σεπτέμβριος, 2019 10:09

Breaking News

Το πλάνο του Πτηνοτροφικού Άρτας για εξυγίανση

Το πλάνο του Πτηνοτροφικού Άρτας για εξυγίανση

Στις 11 Οκτωβρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Άρτας αναμένεται να κριθεί το μέλλον του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, ύστερα από το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο και θα συζητηθεί στο δικαστήριο.
Το σχέδιο εκπόνησε η Ενιαία Εκκαθάριση ΑΕ, που είναι ο μεγαλύτερος από τους πιστωτές της επιχείρησης, με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί το 60% των πιστωτών.
Τα συνολικά χρέη του Συνεταιρισμού ανέρχονται σε 82 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία προτείνει να πληρώσει τα 36.
Το σχέδιο που υποβάλλεται για έγκριση προκειμένου να ενταχθεί στο άρθρο 106 Β του πτωχευτικού Κώδικα, περιλαμβάνει την διαγραφή 24 εκατομμυρίων από τα 48 που ανέρχονται τα χρέη σε τράπεζες.

Τα χρέη προς το ΙΚΑ φτάνουν σε 23.660.000 ευρώ και η πρόταση του Πτηνοτροφικού προβλέπει διαγραφή του 75%, βρίσκοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, αντίθετο τον πιστωτή.

www.ert.gr

Related posts