16 Ιούλιος, 2019 10:07

Breaking News

Το κόστος της γραφειοκρατίας των αγροτών

Το κόστος της γραφειοκρατίας των αγροτών

Το κόστος της γραφειοκρατίας κυμαίνεται γύρω στο 5% των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες από την Ε.Ε. Από αυτά το 2% αφορά τις διοικητικές δαπάνες της Ε.Ε. και το άλλο 3% τις εθνικές δαπάνες. Οι δαπάνες σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκαν μετά το 2013 λόγω της αυστηροποίησης των ελέγχων και της διαχείρισης πληρωμών.
Αυτό προκύπτει από σχετική μελέτη της Ε.Ε. με στόχο την εξέταση των δαπανών και την αξιολόγηση των συστημάτων αποτελεσματικότητας,

αποδοτικότητας και ελέγχου των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

www.ert.gr

Related posts