Προϋπολογισμός: «Άντεξε» και τον Μάρτιο – Αύξηση εσόδων και μικρότερο πρωτογενές έλλειμα το 2021

by admin
6 views

Πάνω από το στόχο κινήθηκαν και τον Μάρτιο τα φορολογικά έσοδα του κράτους παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, ενώ χαμηλότερα -κατά περίπου 1,5%- διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα την περασμένη χρονιά διευκολύνοντας τις κυβερνητικές προσπάθειες για επίτευξη και των φετινών δημοσιονομικών στόχων.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 511 εκατ. ευρώ τον περασμένο μήνα διατηρώντας την υπέρβαση, έναντι του στόχου, και σε επίπεδο τριμήνου, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 υποχώρησε κοντά στο 5,5% του ΑΕΠ από περίπου 7% που ήταν η τελευταία πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου.
«Η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό κλίμα από τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Τα έσοδα από φόρους ήταν αυξημένα κατά 511 εκατ. ευρώ ή 17,5%, έναντι του στόχου κάτι που υπεραντιστάθμισε τις πολύ υψηλές επιστροφές εσόδων οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 321 εκατ. ευρώ από τον στόχο» ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.
Πρόσθεσε πως «τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα στοιχεία της Eurostat για το έλλειμμα του 2021, που εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου πιθανώς η βελτίωση να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει την 1,5 μονάδα του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς επιβεβαιώνει προς τους θεσμούς και τις αγορές την συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και επιτρέπει την χωρίς αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους λελογισμένη πρόσθετη ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έναντι των παράλογα υψηλών τιμών ενέργειας που έχει προκαλέσει η απεχθής ρωσική εισβολή».

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,921 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3,593 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 5,714 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 1,687 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,331 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 3,413 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων (μετά τις επιστροφές φόρων) του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,925 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,387 δισ. ευρώ ή 10,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ωστόσο στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Φεβρουάριο της πρώτης δόσης για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ύψους 1,718 δισ. ευρώ, η οποία εισπράχθηκε στις 9 Απριλίου 2022 και θα εμφανιστεί στο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 331 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου, παρά τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.
Τα συνολικά έσοδα ( προ επιστροφών φόρου) του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13,228 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,106 δισ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 12,144 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,337 δισ. ευρώ ή 12,4%. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθησαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022 καθώς και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,303 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 280 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,023 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 548 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 697 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,245 δισ. ευρώ).
Επιμέρους τον Μάρτιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,952 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 416 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο λόγω των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,613 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 96 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,439 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 511 εκατ. ευρώ ή 17,5% έναντι του στόχου εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όπως προαναφέρθηκε. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 661 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 321 εκατ. ευρώ από τον στόχο (340 εκατ. ευρώ).

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ανήλθαν στα 15,846 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,059 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (16,905 δισ. ευρώ).

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού (χωρίς τους τόκους) παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1,517 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 459 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις μεταβιβάσεις προς ΟΚΑ κατά 207 εκατ. ευρώ, στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 188 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 147 εκατ. ευρώ.
Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1,902 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 1,443 δισ. ευρώ κατά 459 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1,376 δισ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος 

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

Slot Terpercaya