Η Τράπεζα της Ισπανίας υπολογίζει ότι 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους δαπάνες

by admin
0 views

Μαδρίτη ανταπόκριση: Δώρα Μακρή

Σε έκθεση που δημοσιοποιεί η Τράπεζα της Ισπανίας με θέμα την οικονομική κατάσταση νοικοκυριών και επιχειρήσεων διατυπώνονται δύο βασικά στοιχεία : Καταρχάς τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερη πρόσβαση σε πίστωση και υπό ακριβότερες συνθήκες. Δεύτερον, αν και οι Ισπανοί ανακτούν σταδιακά το εισόδημά τους και βελτιώνουν τους δείκτες χρέους και πλούτου, ο πληθωρισμός και η άνοδος των επιτοκίων αυξάνουν το ποσοστό των ευάλωτων οικογενειών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του επόπτη της Τράπεζας , το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές δαπάνες τους με το εισόδημά τους έχει αυξηθεί από 7% σε 9%. Με άλλα λόγια, περίπου 1,6 εκατομμύρια οικογένειες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα. 

Ως βασικές δαπάνες , διευκρινίζει η Τράπεζα, νοούνται οι βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμός και τηλέφωνο. Επίσης το ενοίκιο και η πληρωμή χρεών. Η έκθεση εντοπίζει επίσης μια ομάδα νοικοκυριών που χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα εύθραυστα: εκείνα που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και τα χρέη τους, ούτε με το ενοίκιο ούτε με τις καταθέσεις όψεως για περισσότερο από ένα μήνα. Αντιπροσωπεύουν το 4,1% του συνόλου, περίπου 760.000 από τα 18,7 εκατομμύρια νοικοκυριά που εμφανίζονται στα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής.

Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας και, κατά συνέπεια, όπως τονίζει, δεν λαμβάνουν υπόψη τη θετική επίδραση που έχει όλη η βοήθεια που χορηγείται έναντι του πληθωρισμού από την κυβέρνηση, η αύξηση των μη ανταποδοτικών συντάξεων, η καθιέρωση του ελάχιστου ζωτικού εισοδήματος και η εφαρμογή από τις τράπεζες του κώδικα ορθών πρακτικών για την αναδιάρθρωση των στεγαστικών δανείων.

Στην περίπτωση του 20% με το χαμηλότερο εισόδημα, οι βασικές δαπάνες έχουν μειωθεί από το 79% του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματός τους στο 87% μετά τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των επιτοκίων. Στην ομάδα μεσαίου εισοδήματος, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 44% σε 49%. Και αυξάνεται από το 52% στο 60% εάν υπάρχει στεγαστικό δάνειο μεταβλητού επιτοκίου. Σαφώς, όσοι δανείζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο υποφέρουν επίσης περισσότερο.

Μεγαλύτερος πληθωρισμός στα χαμηλά εισοδήματα

 Σύμφωνα με την έκθεση, οι οικογένειες αφιερώνουν το 55% του εισοδήματός τους στο βασικό καλάθι του νοικοκυριού χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο και χρέη.

Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός έπληξε περισσότερο τα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες, τα χαμηλά εισοδήματα υπέστησαν χειρότερη εξέλιξη των τιμών: μεταξύ Αυγούστου 2021 και Σεπτεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ που υποστηρίζεται από το 30% με το χαμηλότερο εισόδημα ήταν 11, 3% σε σύγκριση με το 9,7% που είχε το 30% με υψηλότερα εισοδήματα.

Τα χαμηλά εισοδήματα έχουν επίσης λιγότερη ρευστότητα για να καλύψουν την κατανάλωσή τους: ενώ το 2020 οι καταθέσεις τους κάλυπταν το 78% των βασικών ετήσιων δαπανών τους, τώρα καλύπτουν μόνο το 56%.

Με βάση αυτά τα δεδομένα της έκθεσης, η Τράπεζα της Ισπανίας συνιστά μέτρα που επικεντρώνονται σε αυτές τις ομάδες με χαμηλότερα εισοδήματα και που έχουν πληγεί από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις επιτοκίων.

Βελτίωση εισοδήματος και μείωση χρέους

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι παρά την αφαίρεση του πληθωρισμού, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών πλησιάζει την ανάκαμψη των προ-πανδημικών επιπέδων. Σε αυτό συμβάλει η αύξηση της απασχόλησης, η επιτάχυνση των μισθών και ο χαμηλότερος πληθωρισμός. Συνδυάζοντας την αύξηση του εισοδήματος με τη συρρίκνωση της κατανάλωσης, το ποσοστό αποταμίευσης αυξήθηκε ξανά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο και οι οικογένειες αρχίζουν να επενδύουν τις καταθέσεις τους σε προϊόντα με μεγαλύτερη κερδοφορία όπως γραμμάτια του Δημοσίου. Το χρέος έναντι του εισοδήματος μειώνεται επειδή ζητείται και λαμβάνεται λιγότερη νέα πίστωση, ενώ τα έσοδα σε ευρώ και οι αποπληρωμές αυξάνονται. Και η συγκράτηση του πληθωρισμού οδηγεί επίσης σε αύξηση του πλούτου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι, αν και υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, οι οικογένειες γενικότερα βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν την άνοδο των επιτοκίων.

9 δισ. ευρώ επιπλέον τόκοι μέχρι τον Απρίλιο

Αν και μειώνεται η απώλεια αγοραστικής δύναμης, ο επόπτης υπογραμμίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων στο εισόδημα των οφειλετών ενισχύονται. Το 29% των νοικοκυριών έχει στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτές οι οικογένειες ανανεώνουν σταδιακά τα επιτόκια που πληρώνουν και ήδη πλήρωσαν περίπου 9 δισ. ευρώ περισσότερους τόκους τον Απρίλιο. Η ευπάθεια συγκεντρώνεται πάνω από όλα στο 40% με το χαμηλότερο εισόδημα, τονίζει η έκθεση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τουλάχιστον το ποσοστό των χρεωμένων νοικοκυριών σε αυτή τη ζώνη είναι σχετικά μικρό: μόνο το 11% από αυτά έχουν χρέη.

Επιπλέον, οι τράπεζες απαιτούν αυστηρότερους όρους για τη χορήγηση δανείου. Τα αιτήματα που απορρίφθηκαν αυξάνονται και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στη χαμηλότερη ανοχή τους στον κίνδυνο, στην επιδείνωση της φερεγγυότητας των δανειοληπτών και στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών και της αγοράς στέγης. Με τη σειρά τους, τα νοικοκυριά ζητούν επίσης λιγότερα δάνεια από τα μέσα του 2022 λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της πτώσης της εμπιστοσύνης, σύμφωνα με αναφορές από τράπεζες. Αυτή η μείωση παρατηρείται πιο έντονα στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Υπό αυτές τις συνθήκες, τόσο τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν όσο και το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνονται. 

Όσον αφορά τις εταιρείες, επίσης ζητούν και λαμβάνουν λιγότερη πίστωση, γεγονός που μεταφράστηκε σε αξιοσημείωτη πτώση σε νέα χρηματοδότηση. Αν και τα περιθώρια και η κερδοφορία βελτιώνονται, η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους θα είχε αρχίσει να επιβραδύνει την αύξηση των κερδών, υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ισπανίας. Και προσθέτει ότι τα αποθέματα ρευστότητας παραμένουν σταθερά, το χρέος μειώνεται και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας ή αύξησης των εταιρικών πτωχεύσεων. Οι μικρότεροι, οι νεότεροι και όσοι έχουν πιο ευάλωτες οικονομικές συνθήκες είναι αυτοί που υφίστανται τον πιστωτικό περιορισμό σε μεγαλύτερο βαθμό, καταλήγει η έκθεση. 

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Περισσότερα εδώ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ