19 Ιούλιος, 2019 09:07

Breaking News

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών και αποφοίτων των γεωτεχνικών σχολών

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών και αποφοίτων των γεωτεχνικών σχολών

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάληψη κοινών δράσεων, με στόχο την κατάρτιση και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων των γεωτεχνικών σχολών της χώρας μας, υπέγραψαν τη Δευτέρα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς και οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ν. Παππάς: Ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή

Η συμφωνία προβλέπει και τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των νέων μεγάλων δημόσιων μετρητικών υποδομών παρατήρησης της Γης που δημιουργούνται από το υπουργείο ΨΗΠΤΕ.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει:

  • την παροχή εκπαίδευσης σε φοιτητές Γεωπονίας σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, που θα τους καταστήσουν ικανούς για την αξιοποίηση των δεδομένων των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών της χώρας και την παροχή υπηρεσιών, μέσω αυτών των δεδομένων, στον πρωτογενή τομέα,
  • την κατάρτιση γεωτεχνικών σε θέματα αξιοποίησης εργαλείων παρατήρησης Γης και ψηφιακών δεδομένων στη γεωργία,
  • τη δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
  • την από κοινού χρήση πλατφορμών διαχείρισης δεδομένων και παροχής τεχνογνωσίας σε ψηφιακά εργαλεία,
  • τη δημιουργία νέων εργαστηρίων σχετικά με την αξιοποίηση εργαλείων παρατήρησης Γης και ψηφιακών δεδομένων στη γεωργία.

«Αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι νέες τεχνολογίες γίνονται αποτελεσματικές όταν μπαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, όταν διαχέονται στην κοινωνία και την οικονομία, όταν ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή, την πρωτογενή παραγωγή, και ότι επενδύουμε στους νέους επιστήμονες», υπογράμμισε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Παππάς, «το έργο της γεωργίας ακριβείας, της πρώτης μεγάλης δημόσιας υποδομής τέτοιου τύπου, αφορά 6.500 επίγειους σταθμούς που θα καλύπτουν τη μισή καλλιεργήσιμη γη της χώρας και θα παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων-“χρυσάφι” για την επιστημονική κοινότητα. Για το έργο έχουν δείξει ενδιαφέρον κι άλλες χώρες».

www.ert.gr

Related posts