22 Σεπτέμβριος, 2019 04:09

Breaking News

Απομακρύνονται τα ηλεκτροκίνητα πατίνια και από την παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου

Απομακρύνονται τα ηλεκτροκίνητα πατίνια και από την παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου

Την απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων πατινιών εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού αλλά και στην παραλιακή, για την αποφυγή ατυχημάτων έως ότου υπάρξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ανακοίνωσε μετά τον Δήμο και το Λιμεναρχείο Ηρακλείου.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων πατινιών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ηρακλείου, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτή χώρους, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών του λιμένα και την αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένης της έλλειψης θεσμοθετημένων προϋποθέσεων χρήσης και κυκλοφορίας του εν λόγω μέσου.

Επισημαίνεται ότι οι παραβάτες της προαναφερθείσας απόφασης, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

www.ert.gr

Related posts