Ακίνητα: Τέρμα τα μετρητά στις αγοραπωλησίες

by onvolos
7 views

Να μπλοκάρει τη διακίνηση μαύρου χρήματος από τις αγοραπωλησίες ακινήτων στοχεύει το οικονομικό επιτελείο, με την παρέμβαση που ανακοίνωσε, βάση της οποίας, οι όποιες αγορές και πωλήσεις μπορούν να γίνουν, μόνο, με τραπεζικά μέσα πληρωμών. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ότι βλέπει, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία “γίνεται νομιμοποίηση μαύρου χρήματος” κι έτσι επιλέγει να κλείσει και αυτή τη δίοδο ενεργοποιώντας την αλλαγή αυτή από τις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων θα αναγράφουν υποχρεωτικά την εξόφληση του τιμήματος μεταβίβασης αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός θάνος Πετραλιάς, η δυνατότητα αγοράς ακινήτων με μετρητά συντηρεί φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Έτσι, μέσα από τη διαμόρφωση “μονοδρόμου” πληρωμών μέσα από τις τράπεζες για τις αγοραπωλησίες ακινήτων επιχερείται να μπει φρένο στη διακίνηση “μαύρου” χρήματος. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ αδήλωτων εισοδημάτων (από τη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της πραγματικής τιμής) διακινήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια σe κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία και αποθήκες.
Σημειώνεται ότι, με βάση όσα ανακοίνωσαν οι υπουργοί, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας myPROPERTY (Μάρτιος 2021) έχουν καταχωριστεί 42.613 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, το τίμημα των οποίων εξοφλήθηκε αποκλειστικά με μετρητά και ανέρχεται αθροιστικά στα 462.493.710,3 €. Έχουν καταχωριστεί επιπλέον 41.741 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων το τίμημα των οποίων εξοφλήθηκε εν μέρει μόνο με μετρητά και ανέρχεται αθροιστικά στα 2.980.580.395.13€ (το ποσό είναι το συνολικό για τις δηλώσεις αυτές, διότι δεν καταχωρείται διακριτά το ποσό που καταβάλλεται με μετρητά). Συνολικά οι μεταβιβάσεις που έγιναν αποκλειστικά ή εν μέρει με μετρητά αποτελούν το 24,9 % του συνόλου των μεταβιβάσεων (μία στις τέσσερις).
Τι αλλάζει στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Μια άλλη παράμετρος, που θέτει η κυβέρνηση επί τάπητος, με τα νέα μέτρα και σχετίζεται με τις ισορροπίες στην αγορά ακινήτων, είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ουσιαστικά πρωθεί της διαμόρφωση μιας αγοράς δύο ταχυτήτων με υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από όσους διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα. Ουσιαστικά, είναι μια προσπάθεια, να διαμορφώσει όρους ισότιμου ανταγωνισμού, με τον κλάδο της διαμονής (ξενοδοχεία, δωμάτια κτλ), κι έτσι, να “φρενάρει”, με την αύξηση του κόστους λειτουργίας των δομών βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάπως, την μαζική μετατροπή κατοικιών σε καταλύματα και να ενισχύσει την κίνησης προς τις μακροχρόνιες αστικές μισθώσεις.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως όσους διαθέτουν προς βραχυχρόνια μίσθωση τρία ή περισσότερα ακίνητα. Συγκεκριμένα, με βάση όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, υπολογίζεται ότι επηρεάζεται το 34,2% των ακινήτων, ή αλλιώς 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται 57.696 ακίνητα. Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων). Να σημειωθεί ότι εάν οι ιδιοκτήτες επιλέξουν να δώσουν τα σπίτια που διαθέτουν προς ενοικίαση, με μακροχρόνια μίσθωση, δε θα αντιμετωπίσουν το “βάρος” του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι 4.100 φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς τρία ακίνητα (και επιπλέον 1.687 φυσικά πρόσωπα έχουν τέσσερα ακίνητα).
Οι αλλαγές

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που προωθούνται προβλέπουν τα εξής:

Τροποποίηση ορισμού της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Βραχυχρόνια μίσθωση θα ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίεςπλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας(ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ.

Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα, θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).

Επιβολή ΦΠΑ, Τέλους Παρεπιδημούντων και Φόρου Διαμονής: Για τους εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης: α) το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ, β) θα υπόκεινται σε τέλος Παρεπιδημούντων και γ) θα υπόκεινται σε φόρο διαμονής, όπως ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων).
Και οι “μικροί” με ειδικό φόρο

Σημειώνεται, ότι και όσοι διαθέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση, (εκμισωθτές/υπεκμισθωτές) ένα ή δύο ακίνητα, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ειδικά φόρο διαμονής που, βέβαια, επιβαρύνει τον πελάτη. Ουσιαστικά, προβλέπεται, επιβολή φόρου διαμονής 1,50 ευρώ ανά διανυκτέρευση, σε όλα τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επιπλέον, στο φόρο διαμονής ενσωματώνεται τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τόσο στη βραχυχρόνια μίσθωση όσο και στα τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη μέρους του κόστους των φυσικών καταστροφών.
– Εντατικοποίηση ελέγχων, με βάση τα δεδομένα των ηλεκτρονικών πλατφορμών και επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

– Αυστηροποίηση κυρώσεων: Σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυστηροποιείται το πρόστιμο και ορίζεται, ανά χρήση, σε 50%, των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι οριζόντιο και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

– Εκμίσθωση συνόλου διαμερισμάτων πολυκατοικίας: Σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.
Μητρώο ΑΑΔΕ

Σημειώνεται ότι στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα). Από αυτά:

367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα

452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα. Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων).

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ