«Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση»: γράφει η Βασιλική Μελέτη

by admin
2 views
ΜΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: Μαρία Σφυρόερα

«Το μέλλον ανήκει σε όσους είναι πρόθυμοι να λερώσουν τα χέρια»

Ο πολυετής αγώνας για κάθε σημαντική γυναικεία κατάκτηση βρήκε στην πορεία του χρόνου σθεναρή αντίσταση από το ανδρικό φύλο. Αρκετοί ήταν εκείνοι που επωνύμως και δημοσίως δεν δίστασαν να χλευάσουν τη διεκδίκηση ενός δικαιώματος που σήμερα φαίνεται αυτονόητο. Η ελληνική κοινωνία δεν αποδέχθηκε τη γυναίκα ως κοινωνικά και πολιτικά ενήλικο άτομο, παρά μετά τα μέσα του 20ού αιώνα. Σήμερα, η γυναικεία υποψηφιότητα και συμμετοχή σε ανώτατα αξιώματα της δημόσιας ζωής ή θέσεις ευθύνης σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν προκαλεί βεβαίως μειδιάματα. Συχνά δε αποτελεί θεσμική απαίτηση με τη μορφή ποσοστώσεων και παρακολουθείται, ρητά ή άρρητα, ως δείκτης προόδου του πολιτικού μας πολιτισμού και της ποιότητας της δημοκρατίας.

Στο βιβλίο με τίτλο Έμφυλα Πρόσωπα σε Κρίση: η Ισότητα στην Επαγγελματική και την Πολιτική Ζωή, εξετάζεται το διαχρονικό όσο και επίκαιρο ζήτημα της ισότητας, επιχειρώντας μια ανασκόπηση του διαρκώς επαναπροσδιοριζόμενου αυτού πεδίου εντός και εκτός Ελλάδας. Με αφετηρία μια ιστορική αναδρομή και κάνοντας χρήση συγκριτικού εργαλείου, αξιολογούνται οι υφιστάμενες συνθήκες, παρουσιάζονται σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές και αναζητούνται βέλτιστες πρακτικές ισότητας για την ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα, ως πλαίσιο της μελέτης τίθεται η εμπειρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με άξονα τις διακινδυνεύσεις που αυτή έθεσε για τα γυναικεία δικαιώματα.

Εικόνα εξωφύλλου: Eugène Delacroix, Female nude, killed from behind (p. 1827)

Αρχικά, επιχειρείται ιστορική αναδρομή ως προς τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, από τη μινωική εποχή έως και σήμερα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και το ζήτημα της διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων των Ελληνίδων, μέσα από ένα ελληνικό παράδειγμα από το νομικό κόσμο. Το 1929, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Αγνή Ρουσοπούλου άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιόν του επειδή η Εξεταστική Επιτροπή του είχε απορρίψει τη συμμετοχή της στον πρώτο διαγωνισμό για πρόσληψη δικαστών, με το σκεπτικό ότι είναι γυναίκα. Την Ρουσοπούλου, πτυχιούχο της Νομικής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λειψία και το Ρότσεστερ, ανέλαβε να εκπροσωπήσει ο κορυφαίος συνταγματολόγος Αλέξανδρος Σβώλος. Χρειάστηκε να περάσουν τρεις δεκαετίες μέχρι να διοριστεί το 1958 η Πηνελόπη Αθανασοπούλου πρώτη γυναίκα δικαστής στο ΣτΕ και εξήντα χρόνια ακόμη, το 2018, μέχρι την πρώτη Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας. Γεγονός είναι ότι η μεταχείριση των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής παραμένει στη χώρα μας άνιση. Παρά τις μεγάλες αλλαγές της δεκαετίας του 1980 στο οικογενειακό, εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο για την εξίσωση των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, στην πράξη οι ανισότητες διατηρούνται. Η απάλειψη καταστάσεων ανισότητας που οφείλονται σε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απαρέγκλιτη εφαρμογή της αρχής της ισότητας. Η άρση των πραγματικών ανισοτήτων προϋποθέτει τη λήψη θετικών μέτρων.

Υπό το πρίσμα αυτό, παρατίθενται στο βιβλίο καλές πρακτικές για την προώθηση της ισότητας στην οικονομική ζωή και στην αγορά εργασίας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από επιλεγμένες χώρες. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρωτοπόρες στη μείωση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών υπήρξαν οι σκανδιναβικές χώρες. Αυτό δεν επιτεύχθηκε μόνο χάρη σε θεσμικές παρεμβάσεις που διασφάλιζαν ίσα δικαιώματα, αλλά πρωτίστως μέσω της ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας. Στις χώρες αυτές η «νοικοκυρά» ως κοινωνική κατηγορία εξαλείφθηκε. Τα εκτεταμένα προγράμματα για τη φροντίδα των παιδιών επέτρεψαν την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Το επόμενο βήμα ήταν να μειωθεί ο επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ των δυο φύλων, η αύξηση της γυναικείας πλήρους απασχόλησης και η πραγματική ισότητα στους όρους εργασίας. Γιατί για τις γυναίκες υπάρχουν αποδεδειγμένα παντού «γυάλινες οροφές», δηλαδή αόρατα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την εξέλιξή τους στον επαγγελματικό και τον πολιτικό βίο.

Συνακόλουθα, το βιβλίο πραγματεύεται το ζήτημα της ενσωμάτωσης των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στις εθνικές δημόσιες πολιτικές απασχόλησης. Το 2020, έτος κυκλοφορίας του βιβλίου, γιορτάστηκε για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο η Παγκόσμια Ημέρα για την Ισότητα των Αμοιβών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών. Εντούτοις, αξίζει να θυμηθούμε ότι έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από τότε που η αρχή της ισότητας των αμοιβών ενσωματώθηκε σε διεθνή σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), το αίτημα «ίση αμοιβή για ίση εργασία» διαρκώς επιστρέφει. Οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με τις οποίες, αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό, θα απαιτηθούν 257 χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα για να εξισωθούν γυναίκες και άνδρες όσον αφορά τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις αποδοχές τους, καταδεικνύουν τον εξαιρετικά μακρύ δρόμο που έχουμε ακόμη μπροστά μας για την ισότητα των δύο φύλων. Όπως καταγράφεται και αναδεικνύεται σελίδα σελίδα στο σύγγραμμα, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: οι γυναίκες συνήθως έχουν χαμηλότερες αποδοχές, μικρότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, υποεκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης, ενώ επωμίζονται δυσανάλογα το βάρος της «αόρατης εργασίας» που σχετίζεται με την παροχή της οικιακής φροντίδας. Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, το χάσμα των φύλων γίνεται ακόμη πιο αισθητό, αν αναλογιστούμε ότι οι γυναίκες εργάζονται σε κλάδους στους οποίους οι αμοιβές είναι χαμηλότερες και έχουν πληγεί βαριά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι η ώρα να καθιερώσουμε καλύτερους κανόνες για τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς, τη μείωση του μισθολογικού χάσματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την καταπολέμηση των στερεοτύπων που γεννούν ανισότητες και διακρίσεις και τη διαμόρφωση συνθηκών για την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, ζητούμενο παραμένει σήμερα η σύζευξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ανδρών και γυναικών, η εξισορρόπηση της συμμετοχής των δυο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και η ενεργητική προστασία της μητρότητας. Η αναγνώριση των σημαντικών πραγματικών ανισοτήτων καθιστά κρίσιμη, παράλληλα με τις νομικές ρυθμίσεις, τη στρατηγική ενσωμάτωσης του αιτήματος για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δημόσιες πολιτικές (mainstreaming).

Το βιβλίο αφιερώνει σελίδες στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, εστιάζει μεταξύ άλλων στο νομοθετικό πλαίσιο για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα εξοικειωθεί με την εικόνα μιας γυναίκας σε ανώτατα αξιώματα και θέσεις υψηλής ευθύνης. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η εκλογή μίας γυναίκας, παράδειγμα που αναφέρθηκε πιο πάνω, της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ως Προέδρου της Δημοκρατίας, έγινε δεκτή με μεγάλα ποσοστά κοινωνικής αποδοχής, όμως δεν έλειψαν οι σεξιστικές επιφυλάξεις. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τέτοιες αντιλήψεις έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Στην Ελλάδα, δυστυχώς αργόσυρτα θεωρούνται τα όποια βήματα της εξοικείωσης με την επιλογή γυναικών στα ανώτατα αξιώματα. Αυτά τα βήματα οφείλουμε να στηρίξουμε, χωρίς υποχωρήσεις μπροστά στις έμφυλες διακρίσεις και τον σεξισμό. Γιατί οι “γυάλινες οροφές” είναι παντού και χρειάζεται μία μία να θρυμματιστούν.
Ακολούθως, εξετάζονται εύλογα οι πολιτικές που υιοθετούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την άρση των έμφυλων ανισοτήτων και ιδίως στοιχεία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, τα οποία αφορούν τόσο το οριζόντιο εργαλείο της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας σε όλες τις κεντρικές πολιτικές (gender mainstreaming), όσο και τις πολιτικές θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Στη λογική αυτή, παρουσιάζονται στο βιβλίο πρωτοβουλίες, οδηγίες και νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ως ενδεικτικά πεδία άσκησης πολιτικών ισότητας στις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρονται η απασχόληση και η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση, οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, η άσκηση βίας κατά των γυναικών, η αντιμετώπιση της διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), τα ζητήματα που αφορούν την έμφυλη ιδιότητα του πολίτη -εν όψει και των σύγχρονων ροών μετανάστευσης και των θεμάτων που άπτονται της πολυπολιτισμικότητας-, οι αντισεξιστικές πολιτικές για την προβολή έμφυλων στερεοτύπων. Παραταύτα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην πράξη η ισότητα δεν πραγματώνεται μόνο με νόμους και διατάγματα, τα οποία συχνά υπάρχουν για να υπάρχουν. Η ισότητα επιτυγχάνεται με αλλαγή νοοτροπίας, με μια άλλη φιλοσοφία και μια ευαισθησία που θέλουν την ισότητα να “είναι και παρούσα” και όχι “δέον γενέσθαι και μέλλουσα”.

Επιχειρώντας ένα βήμα παραπέρα, η σύζευξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες υπό συνθήκες πανδημίας υπήρξε ένα δύσκολο εγχείρημα. Η κατανομή ρόλων μεταξύ των φύλων φάνηκε να επιστρέφει σε περασμένες δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση από την κατ’ επίφαση προς την ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει μια στρατηγική ενσωμάτωσης του αιτήματος για πραγματική άρση των ανισοτήτων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. Αυτό το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο αναλύεται εκτενώς, καθώς και η θέση της σύγχρονης γυναίκας σε αυτό. Η μελέτη του ρίσκου των κρίσεων, όπως γίνεται αντιληπτό, καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι η πανδημία έχει επιδράσει με διαφορετικό τρόπο στα δικαιώματα των γυναικών, επιφέροντας δυσανάλογη επιβάρυνσή τους και λειτουργώντας ως μεγεθυντικός φακός για τις ανισότητες, ιδιαίτερα σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη οικογένεια. Οι βιοπολιτικές ρυθμίσεις της πανδημίας επέφεραν όξυνση των έμφυλων διακρίσεων και ραγδαία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, επιβεβαιώνοντας τα ελλείμματα των δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στην ανακατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων, στην αποδόμηση του σεξισμού και στην ουσιαστική χειραφέτηση των γυναικών. Την περίοδο του υποχρεωτικού οικιακού εγκλεισμού τα έμφυλα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι πρακτικές έμφυλης βίας διογκώθηκαν και αποκαλύφθηκαν σε όλο το εύρος.

Το τελευταίο μάλιστα κεφάλαιο από τα επτά του βιβλίου παραθέτει στρατηγικές βελτίωσης της θέσης των γυναικών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όπως διαφαίνεται μέσα από τις 424 σελίδες του συγγράμματος του βιβλίου, τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ελληνίδες έχουν επιδιώξει, με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, να αναμετρηθούν με άρρενες συνυποψηφίους τους για μια θέση στη δημόσια ζωή. Κάποιες επιτυγχάνουν τον στόχο τους, κάποιες όχι, λυγίζοντας υπό το βάρος των πολλαπλών ευθυνών, χωρίς ουσιαστική υποστήριξη και συνθήκες συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Κάποιες για να επιβιώσουν υιοθετούν “ανδρικά” πρότυπα που δεν ανανεώνουν επί της ουσίας τον πολιτικό λόγο, αλλά και δεν προωθούν το γυναικείο αίτημα. Όλες όμως αργά ή γρήγορα θα συναντήσουν “γυάλινες οροφές” που καθιστούν σχεδόν ανέφικτη την ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, στη διοίκηση, στην οικονομία, στους θεσμούς, στην κοινωνία των πολιτών. Διερωτάται λοιπόν κανείς εάν υπάρχει τρόπος να διαρραγεί αυτό το αόρατο εμπόδιο. Υπάρχει τρόπος να “μάθει” μια γυναίκα να διεκδικεί αποτελεσματικά στο σύγχρονο πολιτικό τοπίο; Η απάντηση είναι “ναι”, και αυτό επιτυγχάνεται με γνώση, με δικτύωση και με τις κατάλληλες προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας και άσκησης ηγεσίας. Οι γυναίκες που θα διεκδικήσουν θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής, θα χρειαστούν αποθέματα αυτοπεποίθησης, δύναμης και δημιουργικότητας.

Γνωρίζουμε ότι το θέμα της ισότητας είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, αλλά κυρίως πολιτικό. Γιατί η πολιτική είναι η σύνθεση της κοινωνικής, οικονομικής και αναπτυξιακής πραγματικότητας, την οποία πραγματικότητα η πολιτική επιχειρεί να επηρεάσει. Επισημαίνεται η ευθύνη που έχουν τα πολιτικά κόμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης. Δεν αρκεί να την εμπεριέχουν στα προγράμματα και να την προτάσσουν στη δράση τους. Οφείλουν να προωθούν τις γυναίκες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στο εσωτερικό τους. Όχι για να καλύψουν έναν αριθμό που επιβάλλεται από επικοινωνιακούς ή λόγους δήθεν ηθικούς. Τα κόμματα πρέπει να δώσουν τον αέρα στη γυναικεία συμμετοχή, ώστε αυτή να ξεθαρρέψει. Γιατί το ζήτημα δεν είναι εάν είναι άνδρας ή γυναίκα πολιτικός σε μια θέση. Το θέμα είναι αν υπάρχει η κρίσιμη μάζα των γυναικών να αλλάξει τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε αυτήν την κρίσιμη μάζα που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να παίξουν διαπραγματευτικό ρόλο με βάση τα διαφορετικά τους βιώματα και τις διαφορετικές τους ανάγκες. Αυτήν την κρίσιμη μάζα των γυναικών προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και να τη μεταφέρουμε σε ανώτερα επίπεδα εθνικής κι ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ανακεφαλαιώνοντας, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα είναι η ειρηνική απάντηση στον πόλεμο και συνιστά αντίβαρο στις μονοδιάστατες και ορθολογιστικές αντρικές προσεγγίσεις. Οι πολιτικοί, αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της οφείλουν να προστατεύουν και να στηρίζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια. Στήριξη της γυναίκας σημαίνει διασφάλιση των δικαιωμάτων της για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία, προστασία του διττού της ρόλου ως εργαζόμενης και μητέρας, στήριξη του δικαιώματος στην επιλογή και τη γνώση, άρνηση της εξάρτησης και της υποτέλειας. Η ενεργοποίηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, την άρση του αποκλεισμού, την άμβλυνση των διακρίσεων και της βίας όλων των μορφών, αποτελεί το βασικότερο όχημα για την ενδυνάμωσή τους, καθώς μπορεί να τους παράσχει τα εχέγγυα, αλλά και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να ζήσουν με ισοτιμία, ελευθερία και αξιοπρέπεια στο μέλλον. Αρκεί να αντιληφθούμε ότι το μέλλον αυτό ανήκει σε όσους είναι πρόθυμοι να λερώσουν τα χέρια.

Βασιλική Μελέτη
Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής, συγγραφέας

Η Βασιλική Π. Μελέτη γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος και ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Με σπουδές στη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης τον Παντείου Πανεπιστημίου Κ Π.Ε. Αθηνών, έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, με βαθμό «Άριστα». Με «Άριστα» έλαβε και μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ίδιας Σχολής. Παράλληλα, πραγματοποίησε στη Γαλλία μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.S.), στο Πανεπιστήμιο Μαrc Bloch του Στρασβούργου, με αντικείμενο τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις, και έχει απασχοληθεί σε Θέση διοικητικού-μεταφραστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Η Βασιλική Μελέτη είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής (Ph.D.), με εξειδίκευση στις έμφυλες διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο στα χρόνια της κρίσης: εργάστηκε επί σειρά ετών σε καταστήματα και κεντρικές διευθύνσεις της τ. Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, αποκτώντας γνώση των εσωτερικών αγορών εργασίας, ενώ διετέλεσε εκλεγμένη εκπρόσωπος στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο σωματείο εργαζομένων των Τραπεζών. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ως ενεργός πολίτης, διατελεί επιστημονική σύμβουλος στη δημοτική παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» τον Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, όπου έχει κατέλθει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Διαθέτει πλούσια αρθρογραφία σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, εφημερίδες, επιχειρηματικά περιοδικά και sites, ενώ, ως υποστηρικτής της δια βίου μάθησης, αντλεί και μοιράζει γνώσεις σε Επιστημονικές και Κοινωνικές Ημερίδες, Συνέδρια και Σεμινάρια. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η μελέτη της με τίτλο Έμφυλα Πρόσωπα σε Κρίση: η Ισότητα στην Επαγγελματική και την Πολιτική Ζωή κυκλοφορεί, με πρόλογο του Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη, από τις Εκδόσεις Παπαζήση (σελ.: 422, τιμή: €22,26).

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο