19 Ιούλιος, 2018 23:07

Breaking News

Χαλκόρ: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015

Χαλκόρ: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015
NANOS

Αύξηση κατά 13,9% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ, τη χρήση 2015, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1.230,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.079,9 εκατ. ευρώ, το 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών οφείλεται στον αυξημένο κατά 9,6% όγκο πωλήσεων, καθώς και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε 4.952 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.169 ευρώ ανά τόνο, το 2014.

Βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ενοποιημένη κερδοφορία της Χαλκόρ και των θυγατρικών της, καθώς τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 55,7 εκατ. ευρώ έναντι 29,9 εκατ. ευρώ, το 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και επανεκτίμησης παγίων στην εύλογη αξία, διαμορφώθηκαν, για το 2015, σε κέρδη 51,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ, το 2014.

Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνεται αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου 20,5 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά, κατά το δεύτερο μισό του 2015, ενώ, για το 2014, το αποτέλεσμα μετάλλου ήταν αρνητικό 11,0 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε κέρδος 19,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ, το 2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν, το 2015, σε ζημιές 29,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 73,0 εκατ. ευρώ, το 2014. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 32,5 εκατ. ευρώ ή 0,3210 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 51.2 εκατ. ευρώ ή 0,5059 ευρώ ανά μετοχή, το 2014.

Όσον αφορά στην πορεία της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 451,7 εκατ. ευρώ, για το 2015, έναντι 396,0 εκατ. ευρώ, το 2014, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και επανεκτίμησης παγίων στην εύλογη αξία, διαμορφώθηκαν, το 2015, σε κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,8 εκατ. ευρώ, το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 7,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν, το 2015, σε ζημία 11,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,1 εκατ. ευρώ, το 2014. Το αποτέλεσμα του μετάλλου, κατά το 2015, ήταν αρνητικό 6,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το αρνητικό των 2,0 εκατ. ευρώ, για χρήση του 2014, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερα Εδω

Related posts