15 Δεκέμβριος, 2018 06:12

Breaking News

Υπάρχει πλειοδότης για τη ΔΕΣΦΑ

Υπάρχει πλειοδότης για τη ΔΕΣΦΑ
NANOSΥπάρχει πλειοδότης για τη ΔΕΣΦΑ

Βελτιωμένη πρόταση από την κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το 66% του ΔΕΣΦΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ+1,50% Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

-Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

-Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 20:55

Περισσότερα Εδω

Related posts