15 Νοέμβριος, 2018 15:11

Breaking News

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενεργοποιεί η Intracom

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενεργοποιεί η Intracom
NANOSΠρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενεργοποιεί η Intracom

Στην απόφαση να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών προχώρησε η Intracom.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στην από 08.05.2018 συνεδρίασή του την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 30.06.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι στις 08.05.2018 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,6991 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 34.954,81.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, 19:29

Περισσότερα Εδω

Related posts