22 Οκτώβριος, 2018 06:10

Breaking News

Ποιοι γλιτώνουν τα τεκμήρια

Ποιοι γλιτώνουν τα τεκμήρια
NANOS
Ποιοι γλιτώνουν τα τεκμήριαΤην προστασία των ανέργων, φοιτητών και περιστασιακά απασχολούμενων από τα τεκμήρια προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την Τρίτη  στη Βουλή.

Όσοι απέκτησαν το 2015 εισόδημα έως 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτώνΕιδικότερα όσοι απέκτησαν το 2015 εισόδημα έως 6.000 ευρώ (εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων που προβλέπει έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ μέσω της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης με άλλες διατάξεις:

-Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τους έγγαμους (κοινή κάλυψη τεκμηρίων και μεταφορά φορολογικών εκπτώσεων).

-Προβλέπεται διαφορετική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι αυτοί, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Πατήστε πάνω στο έγγραφο για να διαβάσετε την τροπολογία 


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016, 21:41

Περισσότερα Εδω

Related posts