18 Ιούλιος, 2018 21:07

Breaking News

Δήμος Βόλου: Έως 31 Μαρτίου ο διακανονισμός για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Δήμος Βόλου: Έως 31 Μαρτίου ο διακανονισμός για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων
NANOS

Έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, οπότε και λήγει η προθεσμία, μπορούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να προσέρχονται στο Δημαρχείο Βόλου (Τμήμα Προσόδων) προκειμένου να προχωρήσουν σε διακανονισμό για την καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016 και εφεξής.

Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν τη δυνατότητα έως και τεσσάρων (4) δόσεων για την καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2016 και εφεξής μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με την αριθμ 691/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3405/209848/16-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίστηκαν τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της αδείας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Σε ότι αφορά τις δόσεις αυτές καθορίστηκαν ως εξής:
-Για ετήσιο τέλος έως 500 ευρώ καταβολή σε 2 (δύο) μηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος)
-Για ετήσιο τέλος από 501 ευρώ έως 4.000 ευρώ καταβολή σε 3 (τρεις) διμηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος)
-Για ετήσιο τέλος από 4.000 ευρώ και πάνω καταβολή σε 4 (τέσσερις) διμηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος – Νοέμβριος)

Σε κάθε περίπτωση η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Η άδεια θα χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφόμμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησης της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκλησης της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από τον δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Περισσότερα Εδω

Related posts