16 Ιούλιος, 2018 10:07

Breaking News

Γνωμοδότηση της Ευρωβουλής: Απροστάτευτοι οι καταγγέλοντες – ανεξέλεγκτα τα διατροφικά σκάνδαλα

Γνωμοδότηση της Ευρωβουλής: Απροστάτευτοι οι καταγγέλοντες – ανεξέλεγκτα τα διατροφικά σκάνδαλα
NANOSΑνταπόκριση από το Στρασβούργο-Νίκος Ρούσσης

Λίγες μόνον μέρες πριν «ξεσπάσει» στην Ευρώπη το σκάνδαλο με τα μολυσμένα αυγά (13.7.2017), με γνωμοδότηση της, που κατ’ αποκλειστικότητα παρουσιάζει το Zougla.gr, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αποκάλυπτε ότι, οι μόνοι ίσως που μπορούν να προλάβουν ή και να αποτρέψουν διατροφικά σκάνδαλα στην ΕΕ, είναι οι …καταγγέλοντες.

Αυτοί, δηλαδή, που γνωρίζουν «από μέσα» το τι ακριβώς συμβαίνει με παρεμβάσεις στην διατροφική αλυσίδα και υπό το κράτος «κρίσεων συνείδησης» καταγγέλουν, ευθαρσώς και δημοσίως, τους κινδύνους που υπάρχουν για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, από ανεξέλεγκτα ή «πειραγμένα» τρόφιμα.

Όπως υποστηρίζεται στη Γνωμοδότηση, «οι καταγγέλοντες διαδραματίζουν απαραίτητο ρόλο, αφενός, στη μείωση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων – τομείς στους οποίους ορισμένοι κίνδυνοι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξωτερικά – και, αφετέρου, στην αποτροπή και πρόληψη παραπτωμάτων και κρουσμάτων διαφθοράς», μόνο που, όπως διευκρινίζεται, αυτοί παραμένουν απροστάτευτοι.

​«Η αυξημένη προστασία των καταγγέλοντων θα ενθαρρύνει περαιτέρω την υπέρ του κοινωνικού συνόλου δημοσιοποίηση των κινδύνων και των απειλών κατά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος»Αντιθέτως, συμπληρώνεται, «η αυξημένη προστασία των καταγγέλοντων θα ενθαρρύνει περαιτέρω την υπέρ του κοινωνικού συνόλου δημοσιοποίηση των κινδύνων και των απειλών κατά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ θα βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίμων, θα προωθήσει μία νοοτροπία δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, και θα λειτουργήσει ακόμη και υπέρ της διάσωσης ζωών».

Για του λόγου το αληθές αναφέρεται το παράδειγμα της δημοσίευσης της μελέτης για το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) και για άλλες επικίνδυνες ασθένειες που απειλούσαν εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, καθώς και τις δράσεις που συνέβαλαν στην πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζονται ακόμη, πρόσφατες υποθέσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό και διατροφικό αντίκτυπο, όπως της Dieselgate, της Nestle και των σκανδάλων με κρέας αλόγου, υποθέσεις οι οποίες έφεραν στο φως κινδύνους για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή την επισιτιστική ασφάλεια, για την αποκάλυψη των οποίων συνέβαλαν καθοριστικά, οι πληροφορίες που παρείχαν οι καταγγελτές και συνέβαλαν ουσιαστικά στον εντοπισμό των ενεχόμενων κινδύνων.

Υπήρξαν κι’ άλλες υποθέσεις διατροφικών σκανδάλων, τονίζεται, που αν οι καταγγέλτες είχαν την απαραίτητη προστασία, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των κινδύνων περιορίζοντας κατά πολύ τις ζημιές στην υγεία των καταναλωτών.

​Επιζητώντας την καθιέρωση συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τους καταγγέλοντες, διατροφικά και περιβαλλοντικά σκάνδαλα, η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στηλιτεύει τα σημαντικά νομικά κενά και τις αδυναμίες στην προστασία τους εντός των κρατών μελώνΟι καταγγέλοντες είναι αυτοί που δημοσιοποίησαν εσωτερικά έγγραφα και διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του καπνού και αυτοί είναι που, με τις αναφορές τους, συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγρίων ειδών, της παράνομης υλοτομίας, της αλιείας και της προστασίας των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σφαγεία!

Επιζητώντας την καθιέρωση συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τους καταγγέλοντες, διατροφικά και περιβαλλοντικά σκάνδαλα, η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στηλιτεύει τα σημαντικά νομικά κενά και τις αδυναμίες στην προστασία τους εντός των κρατών μελών καθώς και ότι πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προστασίας για τους καταγγέλοντες.

Απαιτείται προστασία σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης νομική προστασία για τους καταγγέλοντες η οποία να είναι ίδια σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλισθεί η κατάλληλη και ανεξάρτητη συνέχιση της εν λόγω διεργασίας μετά από μία παραπομπή, με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν ενεργήσει καλή τη πίστει και να έχουν ως αποκλειστικό στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας, καταλήγει η Γνωμοδότηση.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης.

Περισσότερα εδώ

Related posts